56 Operacje moczowodu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
56.4 Wycięcie moczowodu (ureterektomia)
Nie obejmuje:
  • Wycięcie przetoki moczowodowej (56.84)
  • Nefroureterektomia (55.51-55.54)
Uwagi:
  • Zakoduj także zespolenia inne niż koniec-do-końca (56.51-56.79)
56.41 Częściowe wycięcie moczowodu
Nie obejmuje:
  • Przezskórna/endoskopowa/otwarta biopsja moczowodu (56.32-56.34)