56 Operacje moczowodu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
56.2 Nacięcie moczowodu (ureterotomia)
Nie obejmuje:
  • Nacięcie ujścia moczowodu (56.1)
  • Usunięcie kamienia bez nacięcia (56.0)
  • Przezcewkowe wprowadzenie sondy moczowodowej (59.8)
  • Odprowadzenie moczu przez przetokę (56.51-56.79)