56 Operacje moczowodu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
56.0 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej
Nie obejmuje:
  • Nacięcie miedniczki/moczowodu (56.11-56.2)
  • Przezcewkowe wprowadzenie cewnika obok kamienia moczowodowego (59.8)