55 Operacje nerki
Nie obejmuje::
 • Operacje tkanki okołonerkowej (59.00-59.09, 59.21-59.29, 59.91-59.92)
Obejmuje::
 • Operacje miedniczki nerkowej
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
55.5 Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia)
Uwagi:
 • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie: Gruczołu nadnerczy (07.21-07.3)
 • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie: Części pęcherza (57.6)
 • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie: Węzłów chłonnych (40.3, 40.52-40.59)
55.51 Wycięcie całej nerki
Nie obejmuje:
 • Wycięcie nerki przeszczepionej (55.53)
Obejmuje:
 • Wycięcie nerki z powodu: uszkodzenia urazowego, marskości, wodonercza, roponercza, kamicy – operacja pierwotna albo wtórna, guza z pozostawieniem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych
55.511 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia)
Obejmuje:
 • Operacja z dwóch dostępów
55.512 Całkowite jednostronne wycięcie nerki
Obejmuje:
 • Wycięcie nerki z powodu: uszkodzenia urazowego, marskości, wodonercza, roponercza, kamicy – operacja pierwotna albo wtórna, guza z pozostawieniem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych
55.513 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.514 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.515 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) – operacja prosta
Nie obejmuje:
 • Odsłaniania zawątrobowego odcinka żyły głównej dolnej (55.516)
55.516 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) – operacja skomplikowana
Obejmuje:
 • Odsłonięcie zawątrobowego odcinka żyły głównej dolnej, usunięcie czopa nowotworowego sięgającego do ponadprzeponowego odcinka żyły głównej dolnej z otwarciem klatki piersiowej, bez wytwarzania krążenia omijającego
55.517 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego sięgającego do ponadprzeponowego odcinka żyły głównej dolnej z otwarciem klatki piersiowej i wytworzeniem krążenia omijającego
55.519 Wycięcie nerki i moczowodu (nefroureterektomia) - inne