51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: brodawki Vatera
  • Operacje w zakresie: przewodu żółciowego wspólnego
  • Operacje w zakresie: przewodu pęcherzykowego
  • Operacje w zakresie: przewodu wątrobowego
  • Operacje w zakresie: śródwątrobowych dróg żółciowych
  • Operacje w zakresie: zwieracza Oddiego
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
51.9 Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych
51.98 Inne zabiegi przezskórne dróg żółciowych
Nie obejmuje:
  • Przezskórna aspiracja pęcherzyka żółciowego (51.01)
  • Przezskórna biopsja pęcherzyka/przewodu żółciowego (51.12)
  • Przezskórne usunięcie kamienia przewodu wspólnego (51.96)