50 Zabiegi w zakresie wątroby
50.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby
50.21 Marsupializacja zmiany wątroby
50.22 Częściowe wycięcie wątroby
Nie obejmuje:
  • Przezskórna igłowa/otwarta/klinow biopsja wątroby (50.11-50.12)
  • Wycięcie płata wątroby (50.3)
50.29 Zniszczenie zmiany wątroby - inne
Nie obejmuje:
  • Przezskórna aspiracja zmiany w wątrobie (50.91)