50 Zabiegi w zakresie wątroby
50.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie wątroby
50.11 Przezskórna igłowa biopsja wątroby
50.12 Otwarta biopsja wątroby
Uwagi:
  • Klinowa biopsja wątroby (otwarta)
50.19 Zabiegi diagnostyczne wątroby - inne
Nie obejmuje:
  • Scyntygrafia wątroby/badanie izotopowe czynności (92.02)
  • Badanie mikroskopowe materiału z wątroby (91.01-91.09)