50 Zabiegi w zakresie wątroby
50.0 Nacięcie wątroby
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)