49 Operacje w zakresie odbytu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
49.9 Inne zabiegi w zakresie odbytu
Nie obejmuje:
  • Rozszerzanie zwieracza odbytu (96.23)
49.91 Nacięcie przegrody odbytu
49.92 Wprowadzenie podskórnego stymulatora odbytu
49.93 Nacięcie odbytu - inne
Nie obejmuje:
  • Przecięcie przetoki odbytu (49.11)
  • Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia (98.05)
49.94 Odprowadzenie wypadniętego odbytu
Nie obejmuje:
  • Ręczne odprowadzenie wypadającego odbytu (96.26)
49.95 Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)
49.99 Operacje odbytu - inne