49 Operacje w zakresie odbytu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
49.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki odbytu - inne
Nie obejmuje:
  • Biopsja odbytu (49.23)
  • Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji) (49.95)
  • Wycięcie hemoroidów (49.46)
49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne
Nie obejmuje:
  • Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki odbytu (49.31)