48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo - esiczej i tkanek okołoodbytniczych
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
48.0 Nacięcie odbytnicy
Nie obejmuje:
 • Nacięcie okołoodbytnicze (48.81)
48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej
48.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczych
48.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tkanek odbytnicy
48.4 Resekcja odbytnicy
Uwagi:
 • Zakoduj także każde jednoczesne wytworzenie zespolenia innego niż koniec – do – końca (45.90, 45.92-45.95)
48.5 Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
Obejmuje:
 • Jednoczasową kolostomię (przetokę okrężnicą): łączona z brzuszno-przezodbytniczą resekcją odbytnicy
 • Jednoczasową kolostomię (przetokę okrężnicą): całkowita resekcja odbytnicy
Uwagi:
 • Zakoduj także każde jednoczesne wytworzenie zespolenia innego niż koniec- do końca (45.90, 45.92-45.95)
48.6 Wycięcie odbytnicy - inne
Uwagi:
 • Zakoduj także każde jednoczesne wytworzenie zespolenia innego niż koniec- do końca (45.90, 45.92-45.95)
48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy
Nie obejmuje:
 • Zaopatrzenie świeżego położniczego uszkodzenia odbytnicy/ odbytu i zwieracza odbytu (75.62)
 • Zabieg naprawczy świeżego położniczego uszkodzenia macicy (75.50-75.52)
48.8 Nacięcie lub wycięcie zmiany/ tkanek okolicy okołoodbytniczej
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: tkanek okolicy miedniczo-odbytniczej
 • Operacje w zakresie: przegrody odbytniczo-pochwowej
48.9 Inne zabiegi w zakresie odbytnicy i okolicy okołoodbytniczej