48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo - esiczej i tkanek okołoodbytniczych
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy
Nie obejmuje:
  • Zaopatrzenie świeżego położniczego uszkodzenia odbytnicy/ odbytu i zwieracza odbytu (75.62)
  • Zabieg naprawczy świeżego położniczego uszkodzenia macicy (75.50-75.52)