48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo - esiczej i tkanek okołoodbytniczych
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
48.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy
Nie obejmuje:
 • Zaopatrzenie świeżego położniczego uszkodzenia odbytnicy/ odbytu i zwieracza odbytu (75.62)
 • Zabieg naprawczy świeżego położniczego uszkodzenia macicy (75.50-75.52)
48.71 Szycie rozerwania odbytnicy
48.72 Zamknięcie przetoki odbytnicy
48.73 Zamknięcie przetoki odbytniczej - inne
Nie obejmuje:
 • Operacja przetoki okołoodbytniczej (48.93)
 • Zamknięcie przetoki cewki moczowej (58.43)
 • Operacja przetoki odbytniczo-pochwowej (70.73)
 • Wycięcie przetoki odbytniczo-pęcherzowo-pochwowej (57.83)
 • Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej (57.83)
48.74 Wytworzenie przetoki odbytniczo-odbytniczej
48.75 Brzuszne ufiksowanie odbytnicy
48.76 Ufiksowanie odbytnicy - inne
Nie obejmuje:
 • Ręczne odprowadzenie wypadającego odbytu (96.26)
48.79 Operacje naprawcze odbytnicy - inne
Nie obejmuje:
 • Zespolenie jelito grube-jelito grube (45.94)
 • Zespolenie jelito cienkie-jelito grube (45.92, 45.93)
 • Zaopatrzenie świeżego położniczego uszkodzenia odbytnicy/odbytu/zwieracza odbytu (75.62)
 • Operacja cystocele i rectocele (70.50, 70.52)
Uwagi:
 • Zabieg naprawczy starego uszkodzenia położniczego odbytu