48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo - esiczej i tkanek okołoodbytniczych
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
48.4 Resekcja odbytnicy
Uwagi:
  • Zakoduj także każde jednoczesne wytworzenie zespolenia innego niż koniec – do – końca (45.90, 45.92-45.95)