47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie kikuta wyrostka
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
47.0 Appendektomia
Nie obejmuje:
  • Przypadkowa appendektomia (47.1)
  • laparoskopowo (47.11)
  • inne (47.19)
47.1 Przypadkowa appendektomia
47.2 Drenaż ropnia okołowyrostkowego
Nie obejmuje:
  • Appendektomia (47.0)
47.9 Inne zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego