47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie kikuta wyrostka
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
47.2 Drenaż ropnia okołowyrostkowego
Nie obejmuje:
  • Appendektomia (47.0)