46 Inne zabiegi na jelitach
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit
46.99 Operacje jelitowe - inne
Nie obejmuje:
  • Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym/jelicie cienkim (45.11-45.29)
  • Rozszerzanie ujścia przetoki jelitowej
  • Wprowadzenie sondy nosowo-jelitowej
  • Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia (98.04)
  • Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia (98.03)
  • Usunięcie sondy z jelita grubego lub wyrostka (97.53)
  • Usunięcie sondy z jelita cienkiego (97.52)
  • Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego (97.04)
  • Wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego (97.03)