46 Inne zabiegi na jelitach
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
46.5 Zamknięcie sztucznej przetoki jelitowej
Uwagi:
  • Zakoduj każdą jednoczesną resekcję (45.34, 45.49, 45.61-45.8)