46 Inne zabiegi na jelitach
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
46.3 Enterostomia - inne
Uwagi:
  • Zakoduj każdą jednoczesną resekcję (45.61-45.8)