46 Inne zabiegi na jelitach
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
46.1 Kolostomia
Nie obejmuje:
  • Kolostomia pętlowa (46.03)
  • Zabieg z brzuszno-kroczową amputacją odbytnicy (48.5)
  • Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii (48.62)
Uwagi:
  • Zakoduj każdą jednoczesną resekcję (45.49, 45.71-45.79, 45.8)