45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
45.0 Nacięcie jelita
Nie obejmuje:
 • Duodenocholedochotomia (51.41-51.42, 51.51)
 • Zniszczenie zmiany jelita cienkiego (45.30-45.34)
 • Odłożone otwarcie kolostomii/ileostomii/innej przetoki jelitowej (46.14, 46.24, 46.31)
45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego
Uwagi:
 • Zakoduj także każdy zabieg laparotomii (54.11-54.19)
45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym
Uwagi:
 • Zakoduj także każdy zabieg laparotomii (54.11-54.19)
45.3 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiego
45.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubego
45.5 Wyizolowanie części jelita
Uwagi:
 • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzania innego zespolenia niż koniec-do-końca (45.90-45.94)
 • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzania przetoki żołądkowej, jelita cienkiego (46.10-46.39)
45.6 Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego
Nie obejmuje:
 • Wycięcie kątnicy (45.72)
 • Enterokolektomia (45.79)
 • Częściowe wycięcie żołądka/całkowite usunięcie żołądka (43.6-43.99)
 • Ileokolektomia (45.73)
 • Częściowa/totalna pankreatektomia/radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy (52.51-52.7)
Uwagi:
 • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzania zespolenia innego niż koniec-do-końca (45.90-45.93, 45.95)
 • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzanie przetoki jelita grubego (46.10-46.13)
 • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzania przetoki żołądkowej, jelita cienkiego (46.10-46.39)
45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego
Uwagi:
 • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzania zespolenia innego niż koniec-do-końca (45.92-45.94)
 • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzania przetoki jelitowej (46.10-46.39)
45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia
Nie obejmuje:
 • Wycięcie jelita grubego łącznie z odbytnicą (48.41-48.69)
Uwagi:
 • Wycięcie kątnicy, okrężnicy, esicy
45.9 Zespolenie jelitowe
Nie obejmuje:
 • Zespolenie koniec-do-końca – pomiń kod
Uwagi:
 • Zakoduj każde jednoczasowe wycięcie (45.31-45.8, 48.41-48.69)