45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia
Nie obejmuje:
  • Wycięcie jelita grubego łącznie z odbytnicą (48.41-48.69)
Uwagi:
  • Wycięcie kątnicy, okrężnicy, esicy