45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
45.5 Wyizolowanie części jelita
Uwagi:
  • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzania innego zespolenia niż koniec-do-końca (45.90-45.94)
  • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzania przetoki żołądkowej, jelita cienkiego (46.10-46.39)