45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
45.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubego
45.41 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego
Nie obejmuje:
  • Endoskopowa lub otwarta biopsja jelita grubego (45.25-45.27)
  • Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego (45.42)
  • Zamknięcie przetoki jelita grubego (46.76)
  • Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego (45.71)
  • Endoskopowe wycięcie polipa/zniszczenie zmiany/tkanki jelita grubego (45.42-45.43)
45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
Nie obejmuje:
  • Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego (otwarte) (45.41)
45.43 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego
Nie obejmuje:
  • Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego (45.42)
45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne
Nie obejmuje:
  • Endoskopowe zniszczenie zmiany/tkanki jelita grubego (45.43)