45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym
Uwagi:
  • Zakoduj także każdy zabieg laparotomii (54.11-54.19)
45.29 Zabiegi diagnostyczne jelita - inne
Nie obejmuje:
  • Badanie mikroskopowe materiału z jelita (90.91-90.99)
  • Scyntygrafia przewodu pokarmowego/badanie izotopowe czynności (92.04)
  • Diagnostyka ultrasonograficzna przewodu pokarmowego (88.74)
  • Badanie rtg układu pokarmowego (87.61-87.69)