45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
45.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego
Uwagi:
  • Zakoduj także każdy zabieg laparotomii (54.11-54.19)
45.13 Endoskopia jelita cienkiego - inne
Nie obejmuje:
  • Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego (45.14, 45.16)