44 Inne operacje w zakresie żołądka
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierą przeciwzrostową (99.77)
44.9 Inne zabiegi w zakresie żołądka
44.91 Podwiązanie żylaków wpustu żołądka
Nie obejmuje:
 • ten zabieg metodą endoskopową (43.41)
44.92 Śródoperacyjne manipulacje na żołądku
44.93 Wprowadzenie balona żołądkowego
44.94 Usunięcie balona żołądkowego
44.95 Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka
Nie obejmuje:
 • Plastyka żołądka, laparoskopowa (44.68)
 • Inny zabieg naprawczy na żołądku (44.69)
44.96 Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa
44.97 Laparoskopowe usunięcie urządzeń ograniczających objętość żołądka
44.98 Laparoskopowa korekta wielkości urządzeń ograniczających żołądek
44.99 Operacje żołądka - inne
Nie obejmuje:
 • Wymiana rurki gastostromijnej (97.02)
 • Rozszerzanie wpustu żołądka (42.92)
 • Oziębienie żołądka (96.31)
 • Zamrożenie żołądka (96.32)
 • Odżywianie przez sondę żołądkową (96.35)
 • Schłodzenie (hypotermia)(96.31)
 • Płukanie żołądka (96.33)
 • Wprowadznie sondy nosowo-żołądkowej(96.07)
 • Płukanie przetoki jelitowej/gastrostomii (96.36)
 • Płukanie sondy żołądkowej (96.34)
 • Usunięcie rurki gastrostomijnej (97.51)
 • Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia (98.03)
 • Wymiana sondy żołądkowej/nosowo-żołądkowej (97.01-97.02)