42 Zabiegi w zakresie przełyku
42.9 Inne zabiegi w zakresie przełyku
42.99 Operacje przełyku - inne
Nie obejmuje:
  • Wprowadzenie sondy Sengstakena (96.06)
  • Wprowadzenie sondy (96.06-96.08)
  • Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia (98.02)
  • Tamponada przełyku (96.06)