42 Zabiegi w zakresie przełyku
42.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku
42.87 Przeszczepy przełykowe - inne
Nie obejmuje:
  • Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego (42.65)
  • Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita cienkiego (42.63)
  • Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką - inne (42.68)
  • Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita grubego (42.55)
  • Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego (42.53)
  • Śródpiersiowe zespolenie przełyku z wstawką - inne (42.58)