42 Zabiegi w zakresie przełyku
42.4 Wycięcie przełyku
Nie obejmuje:
  • Usunięcie przełyku i żołądka - inne (43.99)
42.41 Częściowe wycięcie przełyku
Uwagi:
  • Zakoduj także każde jednoczesne: połączenie inne niż koniec-do-końca (42.51-42.69)
  • Zakoduj także każde jednoczesne: wytworzenie przetoki przełykowej (esofagostomia) (42.10-42.19)
  • Zakoduj także każde jednoczesne: wytworzenie przetoki żołądkowej (gastrostomia) (43.11-43.19)