41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony
41.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki śledziony
Nie obejmuje:
  • Wycięcie dodatkowej śledziony (41.93)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierą przeciwzrostową (99.77)