39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych
39.99 Inne zabiegi naczyniowe
Nie obejmuje:
  • Przetoczenie krwi i produktów krwiopodobnych (99.01-99.09)
  • Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczych lub profilaktycznych (90.11-99.29)
Uwagi:
  • Żylne zespolenia odbarczające układ wrotny