39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych
39.98 Opanowanie krwotoku - inne
Nie obejmuje:
  • Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji) (49.95)
  • Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza (57.93)
  • Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej (39.41)
  • Opanowanie krwotoku z nosa (21.00-21.09)
  • Opanowanie krwawienia po operacji prostaty (60.94)
  • Opanowanie krwotoku po tonsilektomii (28.7)
  • Podwiązanie naczynia (38.80-38.89)
  • Szycie naczynia (39.30-39.32)