39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych
39.97 Inne perfuzje
Nie obejmuje:
  • Miejscowa perfuzja nerki (55.95)
  • Miejscowa perfuzja jelita grubego (46.96)
  • Wybiórcza perfuzja wątroby (50.93)
  • Miejscowa perfuzja jelita grubego (46.95)
Uwagi:
  • Zakoduj także substancję (99.21-99.29)