39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych
39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej
Nie obejmuje:
  • Wprowadzenie stentów uwalniających lek do naczyń obwodowych (00.55)
  • Przezskórne wprowadzenie stentu (ów) do tętnicy szyjnej (00.63)
  • Przezskórne wprowadzenie stentu(-ów) innej tętnicy przedmózgowej (00.64)
  • Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) naczyń wewnątrzczaszkowych (00.65)
  • Ten zabieg jako zabieg naprawczy przy tętniaku (39-71-39.79)
Uwagi:
  • Zakoduj także: Angioplastyka i aterektomia naczyń innych niż wieńcowych (39.50)
  • Zakoduj także: Liczba wprowadzonych stentów naczyniowych (00.45-00.48)
  • Zakoduj także: Liczba naczyń objętych zabiegiem (00.40-00.43)