39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
 • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych
39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej
Nie obejmuje:
 • Wprowadzenie stentów uwalniających lek do naczyń obwodowych (00.55)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu (ów) do tętnicy szyjnej (00.63)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(-ów) innej tętnicy przedmózgowej (00.64)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) naczyń wewnątrzczaszkowych (00.65)
 • Ten zabieg jako zabieg naprawczy przy tętniaku (39-71-39.79)
Uwagi:
 • Zakoduj także: Angioplastyka i aterektomia naczyń innych niż wieńcowych (39.50)
 • Zakoduj także: Liczba wprowadzonych stentów naczyniowych (00.45-00.48)
 • Zakoduj także: Liczba naczyń objętych zabiegiem (00.40-00.43)
39.91 Uwolnienie naczynia
Uwagi:
 • Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek:
 • Pęczek tętnicy, żyły i nerwu
39.92 Wstrzyknięcie do żyły środka sklerotyzującego
Nie obejmuje:
 • Endoskopowe wstrzyknięcie do żylaków przełyku (42.33)
 • Wstrzyknięcie do hemoroidów (49.42)
39.93 Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
Uwagi:
 • Zakoduj także każdą dializę nerkową (39.95)
 • Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej zewnętrzną kaniulą
39.94 Wymiana kaniuli naczynie do naczynia
Uwagi:
 • Rewizja kaniuli naczynie do naczynia
39.95 Leczenie nerkozastępcze
Nie obejmuje:
 • Dializa otrzewnowa (54.98)
Obejmuje:
 • ciągła hemofiltracja, ciągła hemodiafiltracja, ciągła hemodializa żylno - żylna
39.96 Perfuzja całego ciała
Uwagi:
 • Zakoduj także substancję (99.21-99.29)
39.97 Inne perfuzje
Nie obejmuje:
 • Miejscowa perfuzja nerki (55.95)
 • Miejscowa perfuzja jelita grubego (46.96)
 • Wybiórcza perfuzja wątroby (50.93)
 • Miejscowa perfuzja jelita grubego (46.95)
Uwagi:
 • Zakoduj także substancję (99.21-99.29)
39.98 Opanowanie krwotoku - inne
Nie obejmuje:
 • Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji) (49.95)
 • Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza (57.93)
 • Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej (39.41)
 • Opanowanie krwotoku z nosa (21.00-21.09)
 • Opanowanie krwawienia po operacji prostaty (60.94)
 • Opanowanie krwotoku po tonsilektomii (28.7)
 • Podwiązanie naczynia (38.80-38.89)
 • Szycie naczynia (39.30-39.32)
39.99 Inne zabiegi naczyniowe
Nie obejmuje:
 • Przetoczenie krwi i produktów krwiopodobnych (99.01-99.09)
 • Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczych lub profilaktycznych (90.11-99.29)
Uwagi:
 • Żylne zespolenia odbarczające układ wrotny