39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
 • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa
Nie obejmuje:
 • Angioplastyka i aterektomia naczyń innych niż wieńcowych (39.50)
 • Stenty naczyniowe nie uwalniające leków (39.90)
 • Inne zabiegi naprawcze tętniaka (39.52)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej (00.63)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(-ów) innej tętnicy przedmózgowej (00.64)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) naczyń wewnątrzczaszkowych (00.65)
 • Resekcja odcinka aorty brzusznej z wszczepieniem (38.44)
 • Resekcja odcinka tętnicy kończyny dolnej z wszczepieniem (38.48)
 • Resekcja odcinka aorty piersiowej z wszczepieniem (38.45)
 • Resekcja odcinka naczynia kończyny górnej z wszczepieniem (38.44)