39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
 • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa
Nie obejmuje:
 • Angioplastyka i aterektomia naczyń innych niż wieńcowych (39.50)
 • Stenty naczyniowe nie uwalniające leków (39.90)
 • Inne zabiegi naprawcze tętniaka (39.52)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej (00.63)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(-ów) innej tętnicy przedmózgowej (00.64)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) naczyń wewnątrzczaszkowych (00.65)
 • Resekcja odcinka aorty brzusznej z wszczepieniem (38.44)
 • Resekcja odcinka tętnicy kończyny dolnej z wszczepieniem (38.48)
 • Resekcja odcinka aorty piersiowej z wszczepieniem (38.45)
 • Resekcja odcinka naczynia kończyny górnej z wszczepieniem (38.44)
39.71 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty brzusznej
39.72 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy lub zamknięcie naczyń głowy i szyi
Nie obejmuje:
 • mechaniczna trombektomia naczyń przedmózgowych i mózgowych (39.743)
39.73 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej
Nie obejmuje:
 • wytworzenie okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej (39.54)
39.74 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych
Nie obejmuje:
 • Endarterektomia naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych (38.11 - 38.12)
 • Zabiegi naprawcze naczyń głowy i szyi (39.72)
 • Otwarta embolektomia lub trombektomia (38.01-38.02)
39.75 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe
Nie obejmuje:
 • Aterektomia (39.507 - 39.509)
39.79 Inne wewnątrznaczyniowe zabiegi naprawcze (tętniaka) innych naczyń
Nie obejmuje:
 • Wszczep endowaskularny w obrębie aorty piersiowej (39.73)
 • Zabieg naprawczy lub zamknięcie naczyń głowy i szyi metodą endowaskularną (39.72)
 • Wprowadzenie stentów powlekanych lekiem do naczyń obwodowych (00.55)
 • Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków do tętnicy obwodowej (z innego powodu niż tętniak) (39.90)
 • Nie endowaskularny zabieg naprawczy przetoki tętniczo-żylnej (39.53)
 • Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia - patrz 38.8
 • Przezskórne wstrzyknięcie substancji embolizującej, przez cewnik (99.29)
 • Embolizacja krwawiącego naczynia żołądka lub dwunastnicy przez cewnik (44.44)
Uwagi:
 • Embolizacja lub zamknięcie kłębuszka
 • Wszczep wewnątrznaczyniowy
 • Inny wszczep lub substancja w zabiegu naprawczym, embolizacji lub zamykaniu