39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń
39.59 Naprawa naczynia krwionośnego - inne
Nie obejmuje:
  • Przerwanie ciągłości żyły głównej (38.7)
  • Przeszczepienie nieprawidłowego naczynia nerkowego (39.55)
  • Naprawa naczynia krwionośnego/łatka (39.56-39.58)
  • Wycięcie naczynia (38.30-38.49, 38.60-38.69)
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)