39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń
39.54 Operacja tętniaka aorty (re-entry)
Uwagi:
  • Z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)