39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń
39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej
Nie obejmuje:
  • Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy (39.42)
  • Naczyń głowy i szyi, z dojścia śródnaczyniowego (39.72)
  • Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (38.40-38.49)
  • Wycięcie naczynia (38.30-38.49,38.60-38.69)