39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń
39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka
Nie obejmuje:
  • Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (00.49)
  • Endowaskularny zabieg na tętniaku (39.71 - 39.79)
  • Operacja tętniaka aorty (re-entry) (39.54)
  • Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (38.40-38.49)
  • Wycięcie naczynia (38.30-38.49, 38.60-38.69)