39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
 • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń
39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe
Nie obejmuje:
 • przezskórna angioplastyka lub aterektomia naczyń przedmózgowych lub mózgowych (00.61 -00.62)
39.51 Klipsowanie tętniaka
Nie obejmuje:
 • Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej przez klipsowanie (39.53)
39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka
Nie obejmuje:
 • Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (00.49)
 • Endowaskularny zabieg na tętniaku (39.71 - 39.79)
 • Operacja tętniaka aorty (re-entry) (39.54)
 • Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (38.40-38.49)
 • Wycięcie naczynia (38.30-38.49, 38.60-38.69)
39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej
Nie obejmuje:
 • Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy (39.42)
 • Naczyń głowy i szyi, z dojścia śródnaczyniowego (39.72)
 • Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (38.40-38.49)
 • Wycięcie naczynia (38.30-38.49,38.60-38.69)
39.54 Operacja tętniaka aorty (re-entry)
Uwagi:
 • Z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
39.55 Przeszczepienie nieprawidłowego naczynia nerkowego
39.56 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa
Nie obejmuje:
 • Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (38.40-38.49)
39.57 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego
Nie obejmuje:
 • Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (38.40-38.49)
39.58 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka - inna
Nie obejmuje:
 • Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (38.40-38.49)
39.59 Naprawa naczynia krwionośnego - inne
Nie obejmuje:
 • Przerwanie ciągłości żyły głównej (38.7)
 • Przeszczepienie nieprawidłowego naczynia nerkowego (39.55)
 • Naprawa naczynia krwionośnego/łatka (39.56-39.58)
 • Wycięcie naczynia (38.30-38.49, 38.60-38.69)
Uwagi:
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)