39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.2 Inne zespolenie naczyniowe
Uwagi:
  • Zakoduj także terapię przeszczepem omijającym żylnym z użyciem substancji leczniczej, pod ciśnieniem (00.16), jeśli została wykonana
39.21 Zespolenie żyły próżnej z tętnicą płucną
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
39.22 Pomost aorta - t. podobojczykowa - t. szyjna wspólna
39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej
Nie obejmuje:
  • Pomosty dla rewaskularyzacji serca (36.10-36.19)
Uwagi:
  • Wewnątrznaczyniowe pomostowanie tętnic BNO
39.24 Pomost aorta-tętnica nerkowa
39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa
39.26 Naczyniowe zespolenia wewnątrzbrzuszne - inne
Nie obejmuje:
  • Wytworzenie połączenia otrzewnowo-żylnego (54.94)
39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
Uwagi:
  • Zakoduj także każdy zabieg dializoterapii (39.951)
39.28 Zewnątrzczaszkowy-wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy
39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy - inne
Nie obejmuje:
  • Wytworzenie połączenia otrzewnowo-żylnego (54.94)