39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.0 Tętnicze zespolenie systemowo-płucne
39.03 Zespolenie t. podobojczykowej z t. płucną
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)