38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.01-36.99)
Uwagi:
  • Zakoduj także: każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
  • Zakoduj także: krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia
Nie obejmuje:
  • endowaskularny zabieg na tętniaku (39.71 - 39.79)
38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową
38.430 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.431 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.432 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.433 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.434 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - aorty
38.435 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.436 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.437 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.438 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.439 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe