37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca (37.41)
37.66 Wszczepienie wszczepialnego systemu wspomagającego serce
Nie obejmuje:
  • wszczepienia balonu pulsacyjnego (37.61)
  • Wszczepienie systemu całkowicie zastępującego serce (37.52)
  • Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce (37.68)
Uwagi:
  • Urządzenie wspomagające komory serca (VAD), nie określone inaczej
  • Przyrząd wszczepiony w górnym lewym kwadrancie jamy otrzewnowej, bezpośrednio podłączony do serca; Przenośny, wszczepialny system wspomagający serce