37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
37.6 Wszczepienie systemu wspomagania serca
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca (37.41)
37.62 Wszczepienie innego systemu wspomagającego serce
Nie obejmuje:
  • Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce (37.68)
  • Wszczepinie systemu całkowicie astępującego serce (37.52)