37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
37.1 Kardiotomia i perikardiotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)