36 Zabiegi na naczyniach serca
Obejmuje:
  • poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa)(poprzeczna)
  • poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także każde: Krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
  • Zakoduj także każde: Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego (99.20)
  • Zakoduj także każde: Wstrzyknięcie lub wlew czynnika przeciwzakrzepowego (99.10)
36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów)
36.1 Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca
Uwagi:
  • Uwaga: nie przypisuj kodów z serii 00.40-00.43 z kodami z serii 36.10-36.19
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
  • Terapia bypasem omijającym żylnym z użyciem substancji leczniczej, pod ciśnieniem (00.16), o ile wykonano
36.2 Wszczep tętniczy dla rewaskularyzacji serca
36.3 Inna rewaskularyzacja serca
36.9 Inne zabiegi na naczyniach serca
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)